Köpvillkor

Villkor vid betalning och bokning av Ställplats, Parkering, Camping, Glamping eller båtplats på Strömsnäs Camping. Dessa villkor gäller mellan Skaraborgs Naur och Turism AB med och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats på Strömsnäs. Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Strömsnäs”, ”Vi” eller ” Strömsnäs”. Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats på Strömsnäs. Kunder/gäster på Strömsnäs är skyldiga att följa Strömsnäs Ordningsregler som återfinns i sin helhet på www.stromsnascamping.se Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Strömsnäs personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka/betala plats krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av dygnsplats

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere). I fall av bokning av plats utan el ingår hyra av plats och bokningsavgift. Strömsnäs platser hyres 12.00-12.00 Glampingtält hyres 15.00-11.00

Mervärdesskatt

I alla priser ingår mervärdesskatt (moms) på 12% för uthyrning av boende, ställplatser och campingplatser. Alla belopp anges i SEK.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen ska denna kontrolleras, så alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel ska Strömsnäs kontaktas inom 3 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst. Ändringar efter detta är ej möjliga.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast ske online via länken ni får i bekräftelsemailet när ni bokar. Avbokning < 72h före bokningen startar återbetalas ej. Vid avbokning mer än 74h innan bokningen startar, återbetalas hela summan inbetalt belopp.

Laddning av elektroniska fordon

Laddning av elektroniska fordon är förbjudet och ingår inte i dygnshyran. Vid otillåten laddning utgår en avgift om 750kr per laddningstillfälle.

Ansvar

Strömsnäs ansvarar ej för kvarglömda saker eller skada som vållas av utomstående. Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil. Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy. Observera att distanavtalslagen inte gäller för bokningar som påbörjats eller ska börjas inom 72h från bokningstillfället Övriga skyldigheter och ordningsregler, se Allmänna Villkor på ww.stromsnascamping.se

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Strömsnäs. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om: Villkoren i detta dokument ej uppfylls. Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i området. Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i området. Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Strömsnäs upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Strömsnäs är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.

Strömsnäs (Skaraborgs Natur och Turism AB) Org.nummer: 559384-3070

Fantastiska platser med direkt närhet till naturen.
Alla våra platser har tillgång till dricksvatten, servicehus med toalett, dusch och stolpe vid platsen vid el (om platsen bokas med el).
Finns även kök att låna med kylskåp, ugn och spishäll för de som önskar. Samtliga faciliteter öppna 24/7.


Skaraborgs Natur och Turism AB
546 73 Forsvik
Tlf.: 08-400 167 02
info@stromsnascamping.se

Om Strömsnäs Camping

Navigera till Strömsnäs Camping:

Eniro - Hitta - Google MapsBetal och bokningssystem från Hamnsystem.se